top of page

Film dokumentalny, wywiad

Rozmowa o edukacji muzycznej bez programu, zarejestrowana w maju 2021 roku w Warszawie

Twórcy filmu dokumentalnego o nowym podejściu do nauczania muzyki i sztuki zaprosili autora "Doktoratu z cierpliwości" do podzielenia się doświadczeniem z pracy dyrektora szkoły muzycznej w Kambodży.

Czy możliwe jest nauczanie bez programu, realizacja marzeń i celów ucznia?


W wielu krajach od dziesięcioleci trwają dyskusje na temat metod edukacji artystycznej. Polski system szkolnictwa artystycznego stworzony został po drugiej wojnie światowej. Chociaż po części tworzyli go wybitni pedagodzy tamtych czasów, ich wiedza i doświadczenie zakotwiczone były w dekadach przełomu XIX i XX wieku.

System nie zostawia uczniom przestrzeni na rozwijanie pasji, stawianie oraz osiąganie własnych celów. Nie każdy musi przecież z góry zakładać udział w konkursach i mierzyć swoje osiągnięcia ich miarą. Nauczyciele systemu nie mogą skoncentrować się na indywidualnych celach, motywacjach i możliwościach uczniów. Zamiast tego zmuszeni są realizować rozbudowany program.

Autorzy projektu chcą zaproponować nowe metody, które mogą zwiększyć i upowszechnić zainteresowanie nauką muzyki.

Galeria

bottom of page