top of page

Szkolenie Marginalizowawnych Młodych Kobiet z Indonezji

Przełamać błędny cykl ubóstwa

Na zaproszenie indonezyjskiej organizacji BaliWISE, autor rozpoczął cykl zajęć dla uczestniczek pięćdziesiątej pierwszej edycji programu edukacyjnego dla młodych, zmarginalizowanych kobiet. Celem zajęć jest pomoc w przerwaniu błędnego cyklu, w jakim znajdują się kobiety ze środowisk o niskim współczynniku wyszktałcenia oraz niekorzystnych warunków społeczno-kulturowych. Cykl zawiera elementy coachingu i mentoringu oraz służy przygotowaniu do podejmowania własnych decyzji i działań dla polepszenia przyszłego życia.

  • Pokonywanie strachu

  • Wyrażanie siebie, własnych opinii i dzielenie się doświadczeniem

  • Podnoszenie poczucia własnej wartości

  • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

  • Komunikacja międzykulturowa

  • Poprawa nastawienia i sposobu myślenia

  • Budowanie silnej motywacji

  • Etyka pracy

  • Wybór bezpiecznego i solidnego zatrudnienia


Dodatkowe zajęcia i zagadnienia: nauka angielskiego słownictwa przydatnego w pracy oraz wykorzystanie muzyki do relaksu i oczyszczenia z toksycznych myśli.

Galeria

bottom of page