top of page

Doktorat
z cierpliwości

Oswoić nieznane

Wyprawy do miejsc

Podróż przez ludzkie serca i umysły

Przyszłość ludzkości

Longtermizm

Dłużej niż
jedno życie

Doktoracie z cierpliwości

Doktorat z cierpliwości wykiełkował na tarasie rozbrzmiewającym krzątaniną sąsiedniego targu, zgiełkiem ludzkiego tłumu i wycia skuterów w domu przy ulicy 380 w Phnom Penh. Był wówczas ideą, pomysłem powołanym do życia przez szereg wydarzeń. Owa pierwsza myśl stała się wehikułem do gwiazd. Przez ponad pół dekady tytuł nabierał sensu i znaczeń aż wyewoluowała skryta za nim historia.

Miał być, i pozostanie, częścią tytułu bloga o Kambodży. Doktorat z cierpliwości odłączył się jednak jako niezależny byt, rozpoczął podwójne, równoległe życie. Po kilku latach zaszła kolejna zmiana. Blog Kambodża. Doktorat z cierpliwości stał się częścią większej opowieści, odnogą, gałęzią Doktoratu z cierpliwości. Ten ostatni zaś przemienił się w parasol dla tytułów skupionych wokół wspólnej myśli.

Doktorat z cierpliwości jest zbiorem literatury, sztuk, myśli i innej twórczości oraz pracy. Powstawać będzie dotąd, jak długo będzie trwała taka możliwość. Składać się nań będą blogi, książki, wystąpienia i inne rodzaje twórczości, a także praca z ludźmi.

Utwory składające się na Doktorat z cierpliwości powiązane są z oswajaniem nieznanego, wyprawami do miejsc i podróżą przez ludzkie serca i umysły. Mówią o współczesności oraz o przyszłości ludzkości, o zagrożeniach płynących z niekontrolowanego rozwoju i ograniczeniach, z którymi zmierzyć się musi ludzkość, by wyruszyć w podróż do gwiazd.

Cierpliwość ma wiele imion i znaczeń. Doktoratowi szczególnie bliskim jest jedno z nich, zwane longtermizmem — oznaczające spojrzenie na ludzkość jako całość, bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię czy inną przynależność bądź podziały, ale także bez dyskryminacji ze względu na czasy, w których przyszło lub przyjdzie żyć ludziom tysiące pokoleń po nas.

#longtermism #doctorateinpatience #longtermizm #doktoratzcierpliwości

#oswoićnieznane #przyszłośćludzkości

bottom of page